Plán práce ŠD 2016/2017

​  

  
PLÁN  AKCÍ – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
...LETEM SVĚTEM...
TÝDENNÍ PLÁNY
- týdenní činnost různorodá – dle námětu vychovatelů, přání a potřeb dětí- jsou zpracovány pro každé oddělení samostatně na základě měsíčních a týdenních plánů (kromě týdenních programů pro celou ŠD)
 - měsíční plány jsou předkládány před nově započatým měsícem, týdenní plány ve středu dopoledne pro následující týden
- týdenní plány slouží také jako informace pro rodiče a jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce ŠD v pátek odpoledne (pohyb dětí, činnost v odděleních -  výtvarná, pracovní, sportovní, hudební….), nově jsou umístěny na stránkách naší školy.
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO CELOU ŠKOLNÍ DRUŽINU
(časový harmonogram akcí – organizovaná činnost od 13:30-15:00 hodin)
ZÁŘÍ 2016  - STARTUJEME
v  PŘIPRAVIT SE...STARTUJEME!naše školní družina
v  TAJEMSTVÍ STARÉHO KUFRU...seznamovací hry
v  HAVAJ PÁRTY ... uvítání prvňáčků  
v  U NÁS DOMA...( Česko - naše kraje, nářečí, zvyky, tradice, typická jídla jednotlivých krajů...)
v  3. 9. 2017 - vystoupení DDS fantazie na Slavnostech města ( dopoledne, Masarykovo náměstí - pódium)
ŘÍJEN 2016 - POHLED SHORA
v  O TOM, PROČ BALÓN LÉTÁ...( týdenní program)
v  DRAČÍ PŘELETY ( drakiáda pro děti a rodiče)
v   NÁŠ SVĚT...ZEMĚKOULE( vlastní globus - "pohled shora"  na země, hory, pole, louky...)
v  ČTENÍ POD LAMPOU I...( nejen pohádka pro děti a rodiče...)
LISTOPAD 2016 - JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV
v  JAK TO CHODÍ VE SVĚTĚ(  týdenní program zaměřený na počasí, zvyky,tradice... )
v   STRAŠIDLA ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA...( přespání ve školní družině) 
v   MADAGASKAR( tajemné odpoledne v naší školní družině)
PROSINEC 2016 - VÁNOCE U NÁS, SILVESTR VE SVĚTĚ
v   DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK ...7. ročník prodeje dětských výrobků - Bašta
v  JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?...( výstava na Staré poště)
v   VÝPRAVA ZA ČERTY ( jak to bylo a je s čerty v našem městě...)
v  RIO DE JANEIRO!  ( oslava konce roku- velký karneval)
LEDEN 2017- CELOSVĚTOVÉ MŇAMKY...
v  TÝDEN MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ ( pochoutky z Belgie, Ruska, Mexika, Karibiku,Řecka)
v  DĚTSKÁ KUCHAŘKA...( 1. vydání)
v  ČTENÍ POD LAMPOU II.( podvečer s pohádkou a překvapením pro rodiče...)
v  ANGLICKÉ ODPOLEDNE...( vaříme čaje různých druhů a vůní)
ÚNOR 2017- OLYMPIÁDY
v  NAŠE OLYMPIÁDA (  týdenní program - zimní olympiáda v netradičním duchu)
v  VODNÍ OLYMPIÁDA ( přespání ve školní družině, večerní koupání , VODNÍ OLYMPIÁDA a to vše pod dohledem Mokrého mužíka)
v  VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE  DRUŽINY ( slavnostní vyhlášení sportovců naší školní družiny a to přímo na plese
BŘEZEN 2017- "SVĚTOVÉ"DIVADLO
v  ... JAK TO CHODÍ V DIVADLE...( malá exkurze po našich nejznámějších divadlech)
v  BESKYDSKÉ DIVADLO...( Podívaná 2017)
v  ...NAŠI a SVĚTOVÍ HERCI ( soutěžní odpoledne)  
v  HLEDÁME HERECKÉ TALENTY...ANEB PŘEDÁVÁNÍ OSKARKŮ
DUBEN 2017- VELIKONOČNÍ OSTROVY
v  PTAČÍ MUŽ...( ... najdi hnízdo opeřence podle indicií...)
v  VELIKONOČNÍ OSTROVY ( týdenní program )
v  VELIKONOČNÍ ZAJÍC ( soutěžní odpoledne zakončené hledáním pokladu)
KVĚTEN 2017 - SVĚTOVÁ MÓDA
v  CO SE NOSÍ...( móda ze všech koutů světa - týdenní program)
v  NECHTE NA HLAVĚ... ( návštěva Muzea, výroba vlastního kloboučku)
v  POD ČEPICÍ..(  vědomostní odpoledne)
Červen 2017 - NÁŠ SVĚT
v  DEN SKŘÍTKŮ...velká oslava pro nejmenší  
v  DIVY SVĚTA ...( práce s encyklopedií, ztvárnění divů očima dětí)
v  NÁŠ SVĚT ( "přací týden"dětí )
NA PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME:
v  Podzimní prázdniny (25. 10. 2016 -27. 10. 2016)  „ATLANTIDA“
Podzimní prázdniny plánujeme v nedaleké vesničce jménem Blahutovice od 25.10. 2016 odpoledne. V případě nenaplnění kapacity ( alespoň 15 dětí) bude provedena nabídka na podzimní prázdniny ve dnech 26. 10. -27. 10. s náhradním programem v prostorách ŠD Jiráskova – pod stejným názvem.
v  Pololetní prázdniny (3. 2. 2017) - ZIMNÍ RADOVÁNKY V  GRÓNSKU( program ve ŠD)
v  Jarní prázdniny ( 13. 2. -17. 2. 2017) – „LETEM PO KRAJI "- jednodenní výlety po blízkém okolí
v  Velikonoční prázdniny ( 13. 4.-14. 4. 2017) - "SVĚTOVÉ POHÁDKY"
v   Letní prázdniny ( 3.7.-7.7.2017 ) - " CESTA KOLEM SVĚTA"  - Blahutovice
PLÁNOVANÉ  PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
v  1. 12. -31. 12. 2016 Jak vypadá Ježíšek ... (projekt pro MŠ,ŠD a ZŠ našeho města a okolí). Spolupráce s MKS Nový Jičín.
v  2. 12. 2016 „Výprava za čerty“ ( projekt pro veřejnost našeho města a okolí, pro rodiče a děti). Spolupráce s MKS Nový Jičín, Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína.
v  15. 12. 2016 Dětský vánoční jarmark - 7. ročník ( projekt pro ZŠ a ŠD našeho města a okolí). Spolupráce s Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína.
v  23. 3. -24. 3. 2017Podívaná 2017“- 5 .ročník dětské divadelní přehlídky. Spolupráce s Beskydským divadlem, MKS Nový Jičín. Pořádá DDS Fantazie.
v  13. 4. 2017 "Světové pohádky"( projekt školní družiny ve spolupráci s Městskou knihovnou.)
v  Květen 2017  " Naše školní družina" - vystoupení pro rodiče, veřejnost ( Flétničky, Tanečky, DDS Fantazie)
 

MONTESSORI

Od 1.9.2016 vyučujeme v Montessori třídách podle principů pedagogiky Marie Montessori.
​​​​​​​
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit