​  Základní údaje o škole

Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace se nachází v centru města Nového Jičína. Jsme škola úplná s devíti postupnými ročníky. Součástí školy jsou školní kuchyně s jídelnou a školní družina, která sídlí v samostatné budově se zahradou na ulici Jiráskova.

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název školy

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program základního vzdělávání, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1


Adresa:

Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136
Datová schránka: kzhvcer

Ředitelka:
Mgr. Magda Trávníčková
e-mail: magda.travnickova@tyrska.cz  

Zástupce ředitele:
První stupeň:
Mgr. Alice Šimíčková
 e-mail: alice.simickova@tyrska.cz  

Druhý stupeň:
Mgr. Hana Juchelková
 e-mail: hana.juchelkova@tyrska.cz  

Kancelář školy:
telefon: 556 706 688
e-mail: kancelar@tyrska.cz  

Zřizovatel:
Město Nový Jičín
Masarykovo nám.1
741 01 Nový Jičín

 

Profilace školy

Škola se orientuje na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků si žáci 6. ročníku vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. Děti standartních tříd si volí druhý cizí jazyk v 8. ročníku, vybírají si mezi němčinou a ruštinou. Žáci pravidelně vyjíždějí do zahraničí, kde své jazykové a komunikační dovednosti využívají a posilují. Naši žáci se také pravidelně a úspěšně účastní jazykových soutěží. Na jazykové a odborné kurzy a stáže v zahraničí vyjíždějí také učitelé. V posledních letech v naší škole působí i rodilí mluvčí. Výuka cizích jazyků má u nás dlouholetou tradici.

Dalším směrem profilace naší školy je výuka informatiky jako povinného předmětu a jeho prolínání do všech dalších předmětů. Na podporu této výuky nám slouží nové počítačové a multimediální učebny. 

Vysokou pozornost věnujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Na škole působí dva speciální pedagogové, dyslektická asistentka a asistent pedagoga. Speciálně pedagogická péče probíhá v učebně vybavené speciálními reedukačními pomůckami.

Naší další prioritou je péče o vzdělávání nadaných žáků. Učitelé se těmto žákům individuálně věnují. U dětí podporují hlubší zájem o jednotlivé oblasti vzdělávání, posilují jejich motivaci učit se a objevovat.

Od školního roku 2015/2016 zavádíme výuku podle principů Montessori pedagogiky. Klíčovými pojmy v Montessori pedagogice jsou partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta. Respektující přístup umožňuje dětem vytvářet si vysokou sebeúctu.  Cesta k vhodnému chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole.

Nosnou myšlenkou našeho ŠVP je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti nejen z Nového Jičína, ale i z jeho okolí.

Naši žáci pravidelně získávají ocenění za výborné výsledky v testování, umisťují se na předních místech ve vědomostních soutěžích pořádaných MŠMT či v soutěžích sportovních.

Pro zlepšení materiálních podmínek pro výuku se naše škola zapojuje do projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem (viz. projekty EU).

 


MONTESSORI

Od 1.9.2016 vyučujeme v Montessori třídách podle principů pedagogiky Marie Montessori.
​​​​​​​
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit