Cesta k jazykům - projekt s podporou EU

Na projekt je poskytování finanční podpora z EU.

Informace o realizaci projektu

Název projektu: Cesta k jazykům
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006154

Stručný popis projektu:

Projekt reaguje na aktuální již nevyhovující situaci v jazykových učebnách. V rámci projektu bude rekonstruováno a modernizováno celkem pět jazykových učeben, nakoupeno vybavení, zajištěna vnitřní konektivita včetně připojení k internetu a zajištěna bezbariérovost. Cílem je vytvoření prostředí s interaktivním výukovým vybavením, které umožní zvýšit praktičnost výuky a pozvedne zázemí školy.

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace aktivit typu rekonstrukce výukových prostor, nákup vybavení výukových učeben, zajištění bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity školy. Rekonstrukce výukových prostor bude realizována za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci "Cizí jazyk". Tato klíčová kompetence je vázána na vzdělávací oblast a obor "Jazyk a jazyková komunikace" Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V rámci uvedeného cíle budou pořízeny chybějící výukové pomůcky a materiály pro pět jazykových učeben cizích jazyků. Dále bude zajištěna bezbariérovost školy pro žáky se zdravotním omezením prostřednictvím, která spočívá v rekonstrukci sociálního zařízení s cílem zpřístupnění osobám s tělesným zdravotním omezením. Dalším cílem je pořízení schodolezu pro přístup na jednotlivá podlaží školy. Pořízení schodolezu umožní zpřístupnit bezbariérově nadzemní podlaží budovy a rekonstrukce sociálního zařízení umožní důstojné využívání prostor školy pro výuku žáků se zdravotním (tělesným) omezením. Dále bude řešena vnitřní konektivita školy a připojení k internetu v rámci jazykových učeben.

Výsledky projektu:

V důsledku realizace projektu je očekáváno zkvalitnění a zatraktivnění výuky v souladu s cíli školy. Bude poskytnuta kvalitní podpora žákům, ale také pedagogickým pracovníkům školy. V případě žáků pomůže zkvalitněná výuka k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a více je zaujme. Primárně jde o to, otevřít nové možnosti výuky a přitom zachovat klasický výukový proces. Co se týče konektivity školy, bude dosaženo výzvou stanoveného požadovaného standardu.


Na projekt je poskytování finanční podpora z EU.

 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit