O nás

Družina není čekárna na příchod rodičů

Naše školní družina je nedílnou součástí ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně. V současné době má pět oddělení. Jedno je umístěno přímo v budově školy, ostatní oddělení se nacházejí v samostatném objektu na ulici Jiráskova. Součástí školní družiny je zahrada, která je hojně využívána po celý školní rok.

Samostatná budova je pro naši ŠD velkým přínosem - a to zejména z pohledu odpoledních programů, příležitostných akcí či prázdninové činnosti. Dětem je dopřáno trávit odpoledne mimo školní budovu, což na ně působí velmi pozitivně. Oddělení, které se nachází v ZŠ Tyršova, bylo zřízeno na přání rodičů a slouží zejména těm dětem, které navštěvují v odpoledních hodinách nedalekou ZUŠ a po výuce na této škole se mají možnost vrátit zpět do družiny.

V pěti odděleních tráví děvčata a chlapci naší školy volný čas před vyučováním a hlavně po jeho konci. Vzhledem k tomu, že některé děti pobývají ve škole a družině velkou část dne, snaží se pro ně vychovatelky připravit co nejpříjemnější prostředí formou každodenní pestré činnosti. Snažíme se o to, aby se děti do školní družiny těšily, a také jim chceme nabídnout hlavně to, co je baví. V rámci ŠD probíhá i zájmová činnost a dívky a hoši mají možnost rozvíjet svůj talent ve sportovních hrách, keramice, výtvarné činnosti, v oblasti šachové i divadelní.

Programy pro děti u nás neprobíhají jen ve dnech školního vyučování. Nabídka prázdninové činnosti je spojena s pobytem mimo školní družinu (podzimní a letní prázdniny), k jarním prázdninám patří „Lyžníci“ (dopolední lyžování na nedalekém Svinci, odpolední program v družině).

Všechny vychovatelky přebírají plnou odpovědnost za děti před a po vyučování, pečují o ně a věnují se jim podle nejlepšího vědomí. Jsou přístupny nápadům a připomínkám svého okolí.

Nezbytnou podmínkou výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. Pro život se potřebuje naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi - a to nejen s těmi blízkými (rodinou, přáteli), ale i s lidmi, kteří se od nich odlišují schopnostmi, návyky nebo zájmy. Jedním z prostředí, kde se to děti mohou naučit, je přirozená vrstevnická skupina ve školní družině.

 
 
 

130 let školy

V roce 2017  jsme oslavili 130 ​let školy a 30 let výuky jazyků.
​​​​​​​​
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit