Domácí vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na naší škole vzděláváme žáky podle:

 • §41 individuální vzdělávání – „domácí“ školáci
 • §38 plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky – „zahraniční“ školáci
 • V obou případech plní žáci povinnou školní docházku formou individuální výuky.

 

  

K přijetí dítěte do těchto forem vzdělávání je potřeba dodat:

 

 • Žádost o přestup / žádost o přijetí
 • Žádost o povolení individuálního vzdělávání
 • Doklad osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou), úředně ověřený např. na poště
 • Vyjádření školského poradenského zařízení

 

Nabízíme:

 • Možnost návštěvy ve výuce po předchozí domluvě
 • Možnost pravidelné účasti ve výuce během celého pololetí, například jeden den v týdnu
 • Možnost účastnit se společných akcí (škola v přírodě, výlety, exkurze)
 • Konzultace e- mailem, telefonem, osobně

 

Forma přezkušování „domácí“ školáci:

 • Vždy před koncem pololetí, termín přezkoušení dohodne rodič s třídní učitelkou
 • Pozorování práce dítěte na pomůckách v naší škole či ukázka práce na vlastním materiálu z domova
 • Sdílení portfolií pololetní práce při přezkušování (portfolia –  sběr pracovních pokroků za pololetí z češtiny, matematiky, angličtiny, projektu, umění a kultury a tělocviku), v krabici, listinná, prezentace
 • Přezkoušení je kromě dítěte, rodiče a vyučujícího vždy přítomen také vyučující dané aprobace

 

Forma přezkušování „zahraniční“ školáci:

Na základě žádosti rodičů. Liší se v termínech, přezkoušení probíhá nejméně jednou za pololetí, nejdéle jednou za dva roky.

 

Forma hodnocení:

Slovní hodnocení napsané rodičem a přezkoušené učitelem

Hodnocení učitelem klasifikačním stupněm odpovídajícím výsledku přezkoušení

 

Plné znění §38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole a §41 Individuální vzdělávání žáka zde.

 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit