Výchovný poradce

Výchovný poradce nabízí a zajišťuje

• konzultace, odesílání žádostí o odborná vyšetření - například v pedagogicko-psychologické poradně (oblasti poruch chování a učení), realizace závěrů a doporučení z vyšetření, práce s talentovanými žáky, vypracovávání individuálních plánů (ve spolupráci s ostatními vyučujícími)

• informace ohledně přípravy na profesní orientaci, zajišťování besed a exkurzí v této oblasti, pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků

• možná řešení výukových a výchovných problémů – například poruchy chování, neomluvená absence, projevy dětské kriminality atd. (ve spolupráci s metodikem prevence a ostatními vyučujícími), spolupráce s policií, se sociálním odborem MěÚ v Novém Jičíně

• informace, které se týkají péče o žáky zdravotně oslabené, se ZPS

 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit