Jak se učíme v Montessori třídách

 

Den v Montessori třídě

Ráno se děti s učitelkou a asistentkou sejdou na elipse, kde se přivítají a řeknou si, co je čeká. Poté se rozcházejí ke své zvolené práci. Výuka probíhá ve dvou 90minutových blocích, mezi kterými je půlhodinová přestávka. Ve třídě nezvoní, učíme děti poznávat a sledovat čas. 


Vzájemný respekt​

Vedeme děti k vzájemnému respektování a úctě k sobě i ostatním bytostem.

Děti si mohou na základě svého rozhodnutí při dodržení stanovených pravidel svobodně zvolit:

  • Co – jaký materiál /učební oblast si vybere, co se chce učit, o čem chce získat další informace.

  • Kde – místo, kde bude ve třídě pracovat.

  • Kdy – každé dítě je na určitou věc naladěno v jinou dobu.

  • S – ​kým může pracovat samo, ve dvojici, ve skupince.


Při práci zohledňujeme individuální potřeby každého dítěte, umožňujeme mu práci vlastním tempem a podle svých potřeb.

Děti pracují ve smíšených třídách, což rozvíjí jejich sociální dovednosti, ohleduplnost, trpělivost a toleranci.


Učitel a prostředí

Učitel v Montessori třídě je pozorovatelem, nabízíme svou pomoc dětem  ve chvíli, kdy jsme požádány.

Připravujeme prostředí třídy tak, aby děti mohly dle vlastní volby využít pomůcky  - POMŮCKA POMÁHÁ PRACOVAT. Dodržujeme pravidlo, že každá věc má své místo. 
Učení

Nové učivo dětem přibližujeme formou prezentace a formou třístupňové výuky – tj. pojmenování učitelem, znovupoznáváním a aktivním ovládáním.

Vedeme děti k tomu, že chyba je přirozená věc, ke které během učení dochází a učíme je s chybou pracovat (najít, opravit, poučit se).


Hodnocení

Dobře odvedená práce je tou největší pochvalou a odměnou, je to poklad, který dětem zůstane navždy a může obohatit i ostatní.

Používáme slovní hodnocení, které je ve srovnání se známkami výstižnější, objektivnější, více motivuje a podporuje dítě v učení.


Spolupráce

Nejen děti, učitelé, asistenti a vychovatelé jsou součástí školní práce, ale důležitá je i spolupráce rodičů i rodinných příslušníků dětí. Ti nám mohou být nápomocni podporou naší práce, práce dětí, mohou pomáhat s projekty a podle svých možností se zapojovat do dění školy.


​​​​​​​​​​
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit